Śnieżne Kotły klasycznie

Wielki i Mały Kocioł swój przydomek „Śnieżny” zawdzięczają długo zalegającym w cieniu urwistych ścian płatom śniegu. Rekord padł w roku 1970. Wtedy ostatni śnieg stopniał dopiero 2 września.