WW 2018

Czwarte podejście.

Trzeci raz na mecie.

Tak, daleko jeszcze – było.