Duże oko osadnika

Warto czasem spojrzeć na kogoś wielkim okiem. I jest pełna symbioza w podroży do wnętrza słodkości.