Osadnik na pąku ostu

Popłoch pospolity służy do wytwarzania leków homeopatycznych stosowanych w leczeniu zaburzeń pracy serca i krążenia.

  • admin

    Lasiommata maera, osadnik kostrzewiec.