Morawska Bouda

Prawdopodobnie pod koniec XVIII wieku David Kraus wybudował pierwszą letnią budę. Szopa wykorzystywana była przez gospodarzy latem do gromadzenia zapasów siana. W 1876 roku wzniesiono pierwszy całoroczny budynek służący przede wszystkim do obsługi turystów. Można było tu przenocować i coś zjeść.