Karkonoskie dendryty

Spacerując wokół Śnieżnych Kotłów warto patrzeć pod nogi. Przy jednym z punktów widokowych w ścieżce do niego prowadzącej można znaleźć kamień z dendrytami. Jeszcze w XIX wieku były one brane za skamieniałe rośliny. Z czasem okazało się, że są to związki między innymi związki manganu, które wytrąciły się w skałach.