Droga Tragarzy i wyciąg na Śnieżkę na stokach Śnieżki

Jednym z warunków na uzyskanie zgody na budowę nowego wyciągu na Śnieżkę było zachowanie kratownic w konstrukcji słupów nośnych. Firma Leitner wywiązała się z tego zadania. Obok biegnie stary szlak, po którym codziennie przez kilkadziesiąt lat maszerowali tragarze wnoszący na Śnieżkę zaopatrzenie.