Děčínsk’ie krowy

Wysokogórskie karkonoskie łąki charakteryzują się dużą ilością występujących tutaj ziołorośli. Na przykład wytwarzane masło z mleka od krów pasących się przed stu laty na Złotówce miało ziołowy posmak. Stąd związana z miejscem pochodzenia nazwa Schneekoppebutter. Cudowne właściwości górskich roślin potwierdza również długowieczność tutejszych krów. Krowa Pepina zdechła mając dwadzieścia jeden lat. Mając na uwadze panujące na wysokości ponad 1200 metrów n.p.m warunki, jest to dobry wynik.