Pełna powierzchnia nośna skrzydeł rusałki

Gąsienice tego motyla żerują pod liściami pokrzywy. W wypadku zagrożenia spadają na ziemię. Zimują jako poczwarka i są w ten sposób wyjątkiem wśród rusałek

  • admin

    Boloria dia , dostojka dia.