A w Szkocji najwyższym odznaczeniem jest Order Ostu

Miał go po raz pierwszy nadać Oengus mac Fergus król Piktów dla uczczenia zwycięstwa nad Sasami w 787 roku. Jednak dopiero w 1687 roku król Jakub VII wydał stosowny dokument ustanawiający najwyższy order Szkocji

  • admin

    Hesperia comma – karłątek klinek lub Ochlodes sylvanus – karłątek kniejnik.