Maderskie owoce

W każdą sobotę miejscowi rolnicy przynoszą swoje produkty i sprzedają je na parterze merkados