Góra Stromiec w Górach Kaczawskich

Na zboczach góry można jeszcze dzisiaj znaleźć ślady po średniowiecznych poszukiwaczach złota